T-Mobile past inflatiecorrectie toe op abonnementen

T-Mobile past inflatiecorrectie toe op abonnementen

  • auteur Nynke
  • Laatst geüpdatet:

T-Mobile past een inflatiecorrectie toe op abonnementen

T-Mobile heeft besloten om de abonnementskosten voor klanten te verhogen met 8,6%. Dit percentage staat gelijk aan het inflatiepercentage op consumentenproducten- en diensten dat is vastgesteld door het Bureau voor de Statistiek. Bedrijven verhogen de abonnementskosten soms wanneer de inflatie hoger is dan verwacht, om de inkomsten op peil te houden. Ook bij T-Mobile is dit het geval. In de Algemene Voorwaarden van T-Mobile staat dat het bedrijf een inflatiecorrectie mag doorvoeren. Bestaande klanten kunnen dus niet onder hun contract uit. De abonnementskosten worden sinds januari 2023 verhoogd.

Waarom een inflatiecorrectie?

Inflatiecorrectie is een maatregel waarbij een bedrijf of organisatie de prijzen van de producten of diensten aanpast om de stijging van de bedrijfskosten te compenseren. T-Mobile past de inflatiecorrectie toe op de mobiele en vaste internetabonnementen, televisie-abonnementen, en op bellen met landlijnen. De prijzen van abonnementen die vóór oktober 2022 zijn afgesloten of verlengd, zijn per januari verhoogd. Heb je een abonnement afgesloten bij T-Mobile in oktober 2022 of daarna, dan wordt de kosten pas in januari 2024 gecorrigeerd op basis van het dan geldende inflatiepercentage. De aanpassing wordt gedaan in lijn met de inflatie van 8,6% die werd gemeten door het Centraal voor de Statistiek.

Gezonde financiële situatie

De inflatiecorrectie biedt een aantal voordelen. Ten eerste draagt de prijsverhoging bij aan het behoud van een gezonde financiële situatie voor T-Mobile, omdat het bedrijf nu beter in staat is om te dealen met de stijging van de bedrijfskosten. Ten tweede blijft de waarde van de producten of diensten intact, omdat de prijzen worden aangepast aan de huidige marktomstandigheden.

Hogere abonnementskosten

Eén van de nadelen van de inflatiecorrectie zijn de verhoogde abonnementskosten voor de klanten. De inflatiecorrectie kan leiden tot ontevredenheid bij de klanten, omdat zij het niet eens zijn met de prijsverhoging. T-Mobile is echter transparant geweest over de redenen voor de inflatiecorrectie en heeft klanten op de factuur van december op de hoogte gebracht van de aanpassing van de tariefverhogingen en de redenen ervan. De weerstand van klanten in de media blijkt dan ook mee te vallen. Klanten die toch ontevreden zijn mogen hun abonnement helaas niet tussentijds opzeggen omdat de inflatiecorrectie onderdeel is van het contract en wordt vermeld in de Algemene Voorwaarden. Opzeggen na afloop van de looptijd van het abonnement mag natuurlijk wel.

Landschap
Golf