Algemene voorwaarden | 123opzeggen

Download Download als PDF
 
1. Definities
minus plus

2. Algemeen
minus plus

3. Prijs en betaling
minus plus

4. Overeenkomst en herroepingsrecht
minus plus

5. Dienst
minus plus

6. Aansprakelijkheid
minus plus

7. Overmacht
minus plus

8. Intellectuele eigendom
minus plus

9. Bescherming van persoonsgegevens
minus plus

10. Toepasselijk recht en geschillen
minus plus
Landschap
Golf