Eigen risico

Eigen risico

Het eigen risico is een financiële term die vaak wordt geassocieerd met verzekeringen. Het verwijst naar het bedrag dat een verzekerde zelf moet betalen voordat de verzekeraar begint met het vergoeden van bepaalde kosten.

Het eigen risico is het bedrag dat de verzekerde zelf moet bijdragen aan de gedekte kosten voordat de verzekeraar begint met betalen. Het wordt meestal uitgedrukt in een vast bedrag, zoals € 100, of als een percentage van de gedekte kosten, bijvoorbeeld 10%. Het eigen risico kan van toepassing zijn op verschillende soorten verzekeringen, waaronder zorgverzekeringen, autoverzekeringen, huiseigenarenverzekeringen en meer.

Hoe werkt het eigen risico?

De verzekerde draagt de verantwoordelijkheid voor de eerste € 385 aan kosten, waarna de zorgverzekeraar de verdere kosten op zich neemt. Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar de factuur voor het eigen risico pas enkele maanden na de daadwerkelijke zorgkosten verzendt.

Doel van het eigen risico

Het eigen risico heeft meerdere doelen. Het helpt verzekeraars de kosten te beheren door verzekerden te betrekken bij de financiële verantwoordelijkheid van hun claims. Het kan ook leiden tot lagere premies, omdat een hoger eigen risico vaak gepaard gaat met lagere verzekeringspremies.

In sommige gevallen kunnen verzekerden ervoor kiezen om hun eigen risico te verhogen om de maandelijkse premies te verlagen. Dit is bekend als een "verlaagbaar eigen risico."

Variabliliteit tussen verzekeringen

Het bedrag van het eigen risico kan aanzienlijk variëren tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen en polissen. Niet alle dekkingen binnen een verzekering hebben noodzakelijkerwijs een eigen risico. Bijvoorbeeld, aansprakelijkheidsdekkingen hebben doorgaans geen eigen risico, terwijl schade aan eigen eigendommen dat wel kan hebben.

Het eigen risico kan per gebeurtenis gelden of gedurende een bepaalde periode, zoals een kalenderjaar. Bijvoorbeeld, als het eigen risico per kalenderjaar geldt, betaal je het eigen risico slechts één keer per jaar, zelfs als je meerdere claims indient.

Wanneer krijg je eigen risico terug?

Het terugkrijgen van het eigen risico is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en het type verzekering. Als je aan het einde van het verzekeringsjaar het verplichte eigen risico niet volledig hebt gebruikt, kun je het te veel betaalde bedrag terugkrijgen.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf