Afkoopsom

Afkoopsom

Een afkoopsom is een bedrag dat een consument betaalt aan een bedrijf om een contract of overeenkomst te beëindigen voordat de looptijd ervan verstreken is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringen. Er is dan sprake van tussentijds opzeggen. Je betaalt dan een opzegvergoeding of afkoopsom om het contract per direct te beëindigen.

Bijzondere omstandigheden voor opzeggen

Normaliter kan een lidmaatschap of abonnement alleen tussentijds worden beëindigd als er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals een verhuizing, overlijden of verandering van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het betreffende contract. Is hier geen sprake van, dan ben je als consument vaak verplicht om met opzegging te wachten totdat de looptijd van het abonnement verstreken is.

Compensatie

Een bedrijf kan een afkoopsom aan de consument opleggen als deze een abonnement of lidmaatschap tussentijds wil opzeggen. De afkoopsom wordt dan gebruikt om een bedrijf te compenseren voor de periodieke inkomsten die het bedrijf voor de rest van de looptijd van het contract misloopt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een consument een polis bij een verzekeraar opzegt voor het einde van de looptijd, of een abonnement op een tijdschrift of een lidmaatschap bij een fitnessclub tussentijds wil beëindigen.

Algemene Voorwaarden

Het is belangrijk om de Algemene Voorwaarden die horen bij je abonnement of lidmaatschap goed door te lezen en te begrijpen voordat je een abonnement, lidmaatschap of verzekering afsluit. Zo weet je of er bij tussentijds opzeggen een afkoopsom opgelegd wordt en hoe hoog deze is. De afkoopsom kan namelijk een significant bedrag kan zijn en dus is het handig om te weten of deze eventuele kosten binnen je budget passen.

Zeg abonnement op

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf