Overlijdensakte

Overlijdensakte

Een overlijdensakte is een schriftelijk bewijs van overlijden. Het is een wettig document met waardevolle informatie over waar en wanneer iemand is overleden. Een akte van overlijden is vaak nodig als schriftelijk bewijs voor administratieve handelingen zoals het opzeggen van abonnementen. Een uitvaartverzorger en familieleden kunnen een overlijdensakte opvragen. Een overlijdensakte kan alleen worden opgemaakt als er een overlijdensverklaring is. Alleen een arts of een lijkschouwer kan een overlijdensverklaring opmaken.

Zo kun je een overlijdensakte opvragen

Bij een natuurlijke dood van iemand moet je binnen vijf dagen aangifte doen van een overlijden bij de gemeente. Meestal moet je bij de aanvraag opgeven waarom je de akte aanvraagt. Redenen voor een aanvraag kunnen bijvoorbeeld zijn het opzeggen van de huur of het aanvragen van pensioen voor de nabestaanden.

Ook voor het afhandelen van financiële belangen van de overledene heb je een overlijdensakte nodig. De gegevens in de akte worden ook doorgegeven aan de relevantie instanties zoals de basisregistratie personen en de Belastingdienst.

Een overlijdensakte in drie stappen

Het opvragen van de overlijdensakte kan in de meeste gemeenten van Nederland per post of online. Je krijgt de akte bij een aanvraag per post of online binnen vijf werkdagen opgestuurd. Je hoeft dan geen bezoek meer te brengen aan het gemeentehuis. Aan het opvragen van een akte van overlijden zijn geen procedurekosten verbonden. Sommige gemeenten vragen voor het uittreksel wel een vergoeding van € 10 of € 20. Het opvragen van een overlijdensakte gaat in de volgende drie stappen:

  1. Een familielid van de overledene doet met de overlijdensverklaring aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de betreffende persoon is overleden;

  2. De gemeente maakt de overlijdensakte op;

  3. De familie en uitvaartondernemer krijgen hiervan een uittreksel.

Het is ook mogelijk om een internationaal uittreksel aan te vragen. Dit uittreksel bevat de belangrijkste gegevens van de akte en heeft een toelichting in het Engels, Duits en Frans. Overlijd iemand in het buitenland? Dan kun je daar een buitenlandse overlijdensakte opvragen.

Wat staat er in een overlijdensakte?

In de akte van overlijden staat de volgende informatie:

  • Datum, plaats en tijdstip van het overlijden;

  • Naam en adres overleden persoon;

  • De geboorteplaats en geboortedatum van de overledene;

  • Gegevens van de aangever van het overlijden;

  • Gegevens van de persoon waarmee de overledene getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.

Zeg abonnement op

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf