Polis

Polis

Een polis is een document waarin de voorwaarden van een verzekering zijn vastgelegd. Het is een contract tussen een verzekeringsmaatschappij en de verzekerde, waarin de verplichtingen en rechten van beide partijen worden beschreven.

In de polis staan onder andere de dekkingen, verzekerde bedragen, uitsluitingen en voorwaarden die gelden bij de verzekering. Bij een autoverzekering zijn bijvoorbeeld de verzekerde bedragen voor de auto, de dekking voor de passagiers, de uitsluitingen in de polisvoorwaarden opgenomen.

Waarom is een polis belangrijk?

Een polis is belangrijk omdat het de basis vormt van een verzekering. Het is een document waarop je kunt terugvallen als je gebruik wilt maken van de verzekering. Bij het indienen van een schadeclaim moet je bijvoorbeeld aantonen dat je een geldige polis hebt.

Daarom is het belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te lezen voordat je een verzekering afsluit. Hierin staan namelijk de voorwaarden waaraan je je moet houden en ook de verzekerde bedragen die gelden bij een claim.

Regelmatig controleren van de polisvoorwaarden

Het is ook belangrijk om je polis regelmatig te controleren, omdat de polisvoorwaarden tussentijds kunnen veranderen. Als dit het geval is dan krijg je daar meestal persoonlijk bericht van. In sommige gevallen mag je de polis tussentijds beëindigen als je het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden.

Ook wijzigingen in je persoonlijke situatie kunnen van invloed zijn op de polisvoorwaarden, zoals een verhuizing, de aankoop van een nieuwe auto of een verandering van je inkomen. Bespreek deze wijzigingen dan ook met je verzekeringsmaatschappij.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf