Wil jij niet langer lid zijn van de VVD, dan kun je je lidmaatschap opzeggen door gebruik te maken van de opzegbrief van 123opzeggen. Vul je gegevens in, kies voor de verzendoptie en laat 123opzeggen de opzegbrief voor je verzenden. Zo makkelijk kan opzeggen zijn!

VVD opzeggen kan bij 123opzeggen

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, beter bekend als VVD, is een van de grootste partijen van Nederland. In 1948 werd de partij formeel opgericht na een fusie tussen de PVDV en een groep voormalig vrijzinnig-democraten. De oprichting vindt 100 jaar na de liberale grondwetswijziging van Thorbecke plaats. Die grondwetswijziging zorgde ervoor dat Nederland niet langer geregeerd werd door een koning, maar door een minister-president. Dat is precies zoals de liberalen, zoals VVD en D66, het graag zagen.

Toen de partij voor het eerst meedeed aan de verkiezingen, haalden ze gelijk acht zetels. Dit was voldoende voor een plek in een kabinet en sinds die tijd blijft de VVD – ondanks een aantal verliezen – groeien. Inmiddels is de partij zelfs een de grootste van het land geweest. Onder leiding van Mark Rutte proberen ze een verschil in het land te maken.

Kernwaarden VVD

De VVD werkt volgens vijf – in hun ogen – belangrijke kernwaarden, namelijk:

  • Vrijheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verdraagzaamheid
  • Sociale rechtvaardigheid
  • Gelijkwaardigheid

Met ‘vrijheid’ bedoelt de partij dat ieder mens zijn of haar leven moet kunnen leven zoals het diegene goeddunkt. Deze vrijheid moet alleen beperkt worden als het het leven van een ander schaadt of als het een te grote invloed heeft op de toekomstige generaties. Voorbeelden van deze vrijheid is het geven van je mening en de vrijheid om te geloven wat je wil en lief te hebben wie je wilt.

De ‘verantwoordelijkheid’ waar VVD het over heeft, is dat iedereen verantwoordelijk gehouden moet kunnen worden voor de keuzes die gemaakt worden. Toch zijn we volgens de VVD ook verantwoordelijk voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. Een voorbeeld van die verantwoordelijkheid is dat iedereen z’n best moet doen om werk te vinden en je niet zomaar een uitkering moet krijgen.

De ‘verdraagzaamheid’ is een aanvulling op het begrip ‘vrijheid’. De vrijheid die je zelf krijgt, moet je een ander gunnen. Ook als je het niet eens bent met de keuze die diegene maakt. Zo moet je homo’s en gelovigen altijd in hun waarde laten en is het belangrijk geduld op te brengen voor mensen die niet zo snel zijn.

De ‘sociale rechtvaardigheid’ heeft te maken met het feit dat iedereen dezelfde kansen moet kunnen krijgen. Het is dus niet goed als kinderen uit arme gezinnen minder kansen krijgen dan kinderen uit rijke gezinnen.

Tot slot is ook de ‘gelijkwaardigheid’ een punt waar VVD veel waarde aan hecht. Zo moeten vrouwen en mannen allebei hetzelfde salaris krijgen en moeten allochtone mensen net zo vaak uitgenodigd worden voor een baan als autochtone mensen.

VVD opzeggen

Ben jij lid van de VVD en ben je het niet eens met de koers die de partij vaart, of heb je simpelweg het geld niet om de partij te steunen dan is opzeggen een verstandige keuze. 123opzeggen kan je helpen. Wij bieden onze handige gratis opzegservice in een verzendservice. Met de gratis opzegservice kun je eenvoudig een opzegbrief maken door je gegevens hierboven in te vullen. Die brief is daarna gratis te downloaden, zodat jij hem kunt verzenden.

Heb je liever dat de hele opzegging online plaatsvindt, dan kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van onze verzendservice. Wij zorgen er dan voor dat de brief bij VVD op de mat valt, zodat jij je nergens zorgen over hoeft te maken. Zodra de opzegging verwerkt is, zal VVD je een bevestiging sturen. Zo weet jij altijd waar je aan toe bent.