Zijn er goede doelen of maatschappelijke projecten gefinancierd door loterijen?

Veel loterijen wereldwijd dragen bij aan goede doelen en maatschappelijke projecten door een deel van hun opbrengsten te schenken aan liefdadigheidsinstellingen.

Voorbeelden van loterijen in Nederland

  1. Nationale Postcode Loterij: Deze loterij richt zich op het steunen van goede doelen op het gebied van mensenrechten, natuurbehoud, milieu, ontwikkelingssamenwerking en sociale initiatieven. Verschillende Nederlandse organisaties hebben financiële steun ontvangen van de Nationale Postcode Loterij.

  2. VriendenLoterij: Deze loterij steunt goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Organisaties die zich inzetten voor onderzoek naar ziekten, het welzijn van kinderen en gehandicapten, en andere sociale doelen, ontvangen steun van de VriendenLoterij.

  3. Staatsloterij: De opbrengsten van de Staatsloterij gaan naar de Nederlandse schatkist. De Nederlandse overheid gebruikt deze middelen om verschillende maatschappelijke projecten te financieren.

 

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf