Zijn er verzekeringen specifiek voor zelfstandigen of ondernemers?

Er zijn verschillende soorten verzekeringen die specifiek zijn ontworpen om zelfstandigen en ondernemers te beschermen tegen specifieke risico's die verband houden met hun bedrijfsactiviteiten. De specifieke verzekeringen die nodig zijn, variëren afhankelijk van het type bedrijf en de aard van de activiteiten.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Beschermt tegen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of letsel aan derden als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Dit kan ook dekking bieden voor juridische kosten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Specifiek gericht op professionals, zoals consultants, advocaten, en artsen. Deze verzekering dekt schadeclaims als gevolg van fouten of nalatigheid in de beroepsuitoefening.

Inventaris- en goederenverzekering

Beschermt de bedrijfseigendommen, zoals inventaris en voorraad, tegen schade of verlies door gebeurtenissen zoals brand, diefstal, of andere verzekerde risico's.

Bedrijfsschadeverzekering

Compenseert het verlies van inkomsten als gevolg van schade aan bedrijfseigendommen, waardoor het bedrijf tijdelijk niet kan opereren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Biedt financiële bescherming als de ondernemer arbeidsongeschikt wordt en niet in staat is om te werken. Deze verzekering kan een maandelijkse uitkering bieden om inkomensverlies te compenseren.

Zakelijke autoverzekering

Vergelijkbaar met een particuliere autoverzekering, maar specifiek gericht op voertuigen die worden gebruikt voor zakelijke doeleinden.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf