Welke verzekeringen zijn er voor zelfstandige ondernemers?

Als zelfstandige ondernemer is het belangrijk om jezelf en je bedrijf goed te verzekeren. Er zijn verschillende soorten verzekeringen die je financiële risico's kunnen beperken en je bedrijf kunnen beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen. 

Inhoudsopgave

  Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

  Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt de kosten als je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden of hun eigendommen. Dit kan variëren van letselschade tot materiële schade.

  • Dekking: Schade aan personen en eigendommen, juridische kosten.
  • Belang: Bescherming tegen hoge schadeclaims die je bedrijf financieel kunnen ruïneren.

  Voorbeeld: Mark's AVB

  Mark heeft een klusbedrijf en installeert een nieuwe keuken bij een klant. Tijdens de installatie beschadigt hij per ongeluk een dure vloer. Dankzij zijn AVB worden de kosten voor het repareren van de vloer gedekt.

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt schadeclaims die voortvloeien uit beroepsfouten of nalatigheid. Dit is vooral belangrijk voor professionals die advies geven, zoals consultants, accountants en advocaten.

  • Dekking: Financiële schade door beroepsfouten, juridische kosten.
  • Belang: Bescherming tegen claims van klanten die financiële schade lijden door jouw advies of diensten.

  Voorbeeld: Lisa's BAV

  Lisa is een freelance accountant en maakt een fout in de belastingaangifte van een klant, wat leidt tot een boete van de Belastingdienst. Haar BAV dekt de kosten van de boete en eventuele juridische kosten.

  Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

  Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt juridische ondersteuning en dekt de kosten van juridische geschillen die je als ondernemer kunt tegenkomen.

  • Dekking: Juridische bijstand, proceskosten, mediation.
  • Belang: Toegang tot juridische hulp zonder hoge kosten, bescherming bij geschillen met klanten, leveranciers of medewerkers.

  Bedrijfsschadeverzekering

  Een bedrijfsschadeverzekering dekt het inkomensverlies als gevolg van schade aan je bedrijfsgebouw of inventaris, waardoor je tijdelijk je activiteiten moet stoppen.

  • Dekking: Inkomensverlies, vaste lasten, extra kosten voor tijdelijke huisvesting.
  • Belang: Financiële stabiliteit tijdens herstelperiodes na schade door brand, storm of waterschade.

  Inventaris- en goederenverzekering

  Een inventaris- en goederenverzekering dekt schade aan je bedrijfsinventaris en voorraden door bijvoorbeeld brand, diefstal of waterschade.

  • Dekking: Schade aan inventaris, machines, voorraden.
  • Belang: Bescherming van waardevolle bedrijfsbezittingen, financiële compensatie voor verlies of schade.

  Ziekteverzuimverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

  Een ziekteverzuimverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bieden dekking bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, waardoor je een deel van je inkomen blijft ontvangen.

  • Dekking ziekteverzuimverzekering: Loondoorbetaling voor werknemers tijdens ziekte.
  • Dekking AOV: Inkomensdekking voor zelfstandig ondernemers bij arbeidsongeschiktheid.
  • Belang: Financiële zekerheid bij ziekte of letsel, continuïteit van je inkomen.

  Collectieve zorgverzekering

  Een collectieve zorgverzekering biedt werknemers van een bedrijf een zorgverzekering met vaak gunstigere voorwaarden en premies.

  • Dekking: Basiszorgverzekering en aanvullende verzekeringen.
  • Belang: Gezondheidszorg voor werknemers, extra secundaire arbeidsvoorwaarde.

  Conclusie

  Het kiezen van de juiste verzekeringen als zelfstandige ondernemer is cruciaal voor de bescherming van jezelf en je bedrijf. Door de verschillende verzekeringen te begrijpen en te evalueren op basis van je specifieke behoeften, kun je financiële risico's minimaliseren en gemoedsrust krijgen.

  Landschap

  Wat wil je opzeggen?

  Gebruik de gratis opzegbrief

  Golf