Aanmaning

Wanneer je een product koopt of een abonnement afsluit, ontstaat er een betalingsverplichting. Dat komt er kortgezegd op neer dat je afgesproken hebt dat je een bepaald bedrag hebt afgesproken en dat je dit moet betalen aan degene die het product of de dienst levert. Betaal je dit afgesproken bedrag niet, dan ontvang je een herinnering. Betaal je het afgesproken bedrag dan nog steeds niet, dan ontvang je de eerste aanmaning die je verzoekt alsnog te betalen en de consequenties die volgen als je dit niet doet.

Wat is een aanmaning?

Wanneer je een betalingsverplichting niet nakomt, ontvang je een aanmaning. Dit is kortgezegd een mededeling waarin je gesommeerd wordt om de betalingsafspraken alsnog na te komen. Ook staat in een aanmaning vaak wat de consequenties zijn als je niet op tijd betaalt.

Wanneer ontvang je een aanmaning?

Heb je een product of dienst gekocht, dan staat op de factuur vaak een betalingstermijn genoemd. Betaal je die factuur niet op tijd, dan ontvang je in veel gevallen eerst aanmaning. Vaak wordt deze eerst benoemd als ‘herinnering’, omdat er nog geen consequenties aan verbonden zijn. Betaal je niet, dan ontvang je de aanmaning waar wel consequenties aan verbonden zijn.

Consequenties van niet betalen na aanmaning

Heb je een aanmaning ontvangen, dan ben je te laat met betalen. Vaak heb je dan al een herinnering ontvangen en is de betalingstermijn verstreken. Nu je de aanmaning in handen hebt, is het belangrijk dat je snel betaalt, zodat je extra kosten kunt vermijden. Bij niet betalen, volgt er namelijk een nieuwe aanmaning met daarbij incassokosten en wettelijke rente die jij zult moeten betalen. Deze aanmaning wordt meestal een sommatie genoemd.  

Door wie wordt een aanmaning verstuurd?

Vaak verstuurt de schuldeiser de aanmaningen niet zelf. Na het versturen van herinneringen, geven ze de zaak vaak uit handen aan een incassobureau. Dit bureau zal de verdere communicatie met jou voeren. Je hebt nu dus niet meer te maken met het bedrijf zelf, maar zult contact moeten leggen met het incassobureau als je afspraken wilt maken omtrent de betaling.