Betalingstermijn

Betalingstermijn

Een betalingstermijn verwijst naar de periode waarbinnen een factuur of rekening moet worden betaald. Het is de termijn die is overeengekomen tussen de verkoper en de koper voor het voltooien van de betaling. De betalingstermijn wordt meestal vastgesteld in dagen na de factuurdatum.

Dertig dagen

Bijvoorbeeld, als een factuur een betalingstermijn heeft van dertig dagen, betekent dit dat de koper de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum moet betalen. Sommige betalingstermijnen kunnen korter of langer zijn, afhankelijk van de afspraken tussen de betrokken partijen.

Naleven betalingstermijn

Het naleven van de betalingstermijn is belangrijk om ervoor te zorgen dat leveranciers op tijd worden betaald en om een goede relatie tussen de partijen te behouden. Als een betaling niet binnen de afgesproken termijn wordt voldaan, kan dit leiden tot vertragingen, rentekosten of zelfs juridische geschillen.

Incassomachtiging

Veel abonnees kiezen voor een incassomachtiging. Dan worden de abonnementskosten automatisch van je rekening geschreven binnen de betalingstermijn. Dit kan handig zijn, omdat je zo zeker weet dat de kosten op tijd worden voldaan.

Herinneringen een aanmaningen

Maak je echter geen gebruik van een automatische incasso of staat er onvoldoende saldo op je rekening, dan heeft dit vaak consequenties in de vorm van herinneringen een aanmaningen. Voldoe je ook na deze herinneringen en aanmaningen het verschuldigde bedrag niet, dan kan de aanbieder van het lidmaatschap of abonnement een incassobureau inhuren om de betaling alsnog af te dwingen.

Dan worden bovenop de abonnementskosten ook administratiekosten en incassokosten in rekening gebracht. Het is dan ook verstandig om direct contact op te nemen met de betreffende aanbieder als een betaling per ongeluk aan je aandacht ontsnapt is.

Zeg abonnement op

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf