Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder, in de volksmond beter bekend als de deurwaarder, is een openbaar ambtenaar die schulden int voor anderen. Bedrijven schakelen eerst een incassobureau in om ze te helpen bij het innen en als dat niks helpt, wordt de deurwaarder ingezet. Hij heeft meer bevoegdheden dan een incassobureau en kan daardoor sneller resultaat boeken. Hoe dit precies werkt en wat een deurwaarder allemaal mag doen, leggen we je uit.

Wat doet een deurwaarder?

De deurwaarder gaat proberen om het geld te innen, als dit het incassobureau niet lukt. Dit doet hij door gebruik te maken van de bevoegdheden die hij heeft. Zo zal de deurwaarder langskomen om een zogeheten deurwaardersexploot op te maken. Dit is een verslag waarin staat dat de persoon met schulden een dagvaarding heeft ontvangen. Na rechtelijke toestemming zal de deurwaarder overgaan tot het innen van het verschuldigde bedrag. Dit kan op de volgende manieren:

  • Beslag leggen op huizen, bankrekeningen, uitkeringen en spullen.
  • Spullen verkopen om de rekeningen af te betalen. Let op: dit mag alleen als er toestemming gegeven is door de rechter.

Wanneer wordt een deurwaarder ingeschakeld?

De deurwaarder wordt ingeschakeld als iemand rekeningen niet betaalt. Dit kan de huur zijn, maar ook abonnementen of andere gekochte producten. Het bedrijf in kwestie moet eerst zelf herinneringen en aanmaningen sturen. Betaalt de klant dan nog steeds niet, dan kan er een incassobureau ingeschakeld worden. Dit bureau zal dan ook proberen om het geld te innen door gesprekken te voeren en brieven te sturen. Lukt ook dit niet, dan wordt de deurwaarder ingeschakeld. Die zal nu door middel van een dagvaarding toestemming proberen te krijgen van de rechter om beslag te kunnen leggen op goederen. Wordt deze toestemming gegeven, dan zal de beslaglegging gemeld worden bij het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR). Deze instantie geeft inzicht in de schulden van mensen in Nederland.