Deurwaarder

Deurwaarder

De gerechtsdeurwaarder, in de volksmond beter bekend als de deurwaarder, is een openbaar ambtenaar die schulden int voor anderen. De deurwaarder wordt door de koning benoemd en is daarmee een koninklijke beroepsorganisatie. Bedrijven schakelen als eerste een incassobureau in om het bedrag van een non-betaling te innen. Wanneer deze aanmaningen niet helpen, moeten ze een deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder heeft de wettelijke status om niet-ambtelijke werkzaamheden uit te voeren en heeft daardoor meer bevoegdheden dan een incassobureau. Een deurwaarder kan sneller resultaat boeken. Hoe dit precies werkt en wat een deurwaarder allemaal mag doen, leggen we je uit.

Wat doet een deurwaarder?

De deurwaarder gaat proberen de schulden te innen, als dit het incassobureau niet lukt. Dit doet hij door gebruik te maken van de gerechtelijke aanzeggingen en wettelijke bevoegdheden die hij heeft. Zo zal de deurwaarder langskomen om een zogeheten deurwaardersexploot op te maken. Dit is een verslag waarin staat dat de persoon met schulden een dagvaarding heeft ontvangen. Na rechtelijke toestemming zal de deurwaarder overgaan tot het innen van het verschuldigde bedrag. Dit kan op de volgende manieren:

  • Beslag leggen op onroerende zaken als huizen, bankrekeningen, uitkeringen en spullen.
  • Verkoop van roerende lichamelijke zaken, materiële spullen, om de rekeningen af te betalen. Let op: dit mag alleen als er toestemming gegeven is door de rechter.

Kosten deurwaarder

Deurwaarders zijn bevoegd om incassowerkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan het versturen van incassobrieven en andere ambtshandelingen. Gerechtsdeurwaarders kunnen optreden als procesgemachtigde in een gerechtelijke procedure. De kosten van een deurwaarder zijn niet voor de schuldeiser, deze worden verrekend aan de schuldenaar. De gerechtsdeurwaarders kunnen onderhandelen over de tarieven met de schuldeisers, maar ze worden hierbij beperkt door beroeps- en gedragsregels. In principe gelden vaste tarieven voor deurwaarders die worden opgesteld op basis van de kostprijs. Het Bureau Financieel Toezicht ziet door middel van ambtelijk toezicht erop toe dat de deurwaarder zich aan wetten en regels houdt.

Wanneer een deurwaarder inschakelen?

De deurwaarder wordt ingeschakeld als iemand rekeningen niet betaalt. Dit kan de huur zijn, maar ook abonnementen of andere gekochte producten. Het bedrijf in kwestie moet eerst zelf herinneringen en aanmaningen sturen. Betaalt de klant dan nog steeds niet, dan kan er een incassobureau ingeschakeld worden. Dit bureau zal dan ook proberen om het geld te innen door gesprekken te voeren en brieven te sturen. Lukt ook dit niet, dan zal het bedrijf een deurwaarder inschakelen. Die zal nu door middel van een dagvaarding toestemming proberen te krijgen van de rechter om beslag te kunnen leggen op goederen. Wordt deze toestemming gegeven, dan zal de beslaglegging gemeld worden bij het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR). Deze instantie geeft inzicht in de schulden van mensen in Nederland, waarna door middel van gerechtelijke aanzeggingen de rekening worden betaald.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf