Wat is een aanmaning

Aanmaning

Een aanmaning is een schriftelijke herinnering of verzoek tot betaling die wordt gestuurd naar een persoon of bedrijf dat een openstaande schuld heeft. Het wordt meestal gebruikt wanneer een factuur niet op tijd is betaald. Een aanmaning informeert de schuldenaar over de openstaande betaling en vraagt om de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk te voldoen.

Dit staat vaak in een aanmaning

  • Bevat informatie over het bedrag dat verschuldigd is
  • Vermeldt de vervaldatum van de betaling
  • Geeft informatie over eventuele rente of boetes bij niet-tijdige betaling
  • Kan worden verstuurd door de schuldeiser zelf of namens hen door een incassobureau
  • Doel van een aanmaning is om de schuldenaar aan te sporen tot betaling
  • Voorkomt verdere stappen zoals juridische procedures of deurwaarders

Wanneer ontvang je een aanmaning?

Heb je een product of dienst gekocht, dan staat op de factuur vaak een betalingstermijn genoemd. Betaal je deze openstaande factuur niet binnen de betalingstermijn, dan ontvang je de eerste aanmaning die je verzoekt alsnog te betalen. Zie deze aanmaning als een herinnering of waarschuwing. Hierbij staan ook de consequenties die volgen wanneer jij je niet aan de afspraak houdt na tweede aanmaning. Een verzonden betalingsherinnering of aanmaning moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Er moet duidelijk worden vermeld waar het over gaat, wat de consequenties en eventuele overige verplichtingen zijn.

Consequenties van het niet betalen na aanmaning

Als de betaling uitblijft van een factuur, krijg je een eerste aanmaning. Dit betekent in feite dat je al te laat bent en de betalingstermijn is verlopen. Wanneer je een eerste aanmaning hebt ontvangen, ben je al te laat met betalen. Het is van belang dat je na een aanmaning snel je openstaande bedrag betaalt, om extra kosten te vermijden. Bij niet betalen volgt er een tweede aanmaning, met daarbij incassokosten en wordt er verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. Je bent wettelijk verplicht om deze te betalen. Een laatste aanmaning wordt een sommatie genoemd. 

Door wie wordt een aanmaning verstuurd?

Vaak verstuurt de schuldeiser de schriftelijke aanmaning niet zelf. Na het versturen van een brief waarin verzocht wordt om te betalen, geven ze de zaak vaak uit handen aan een incassobureau. Dit bureau zal de verdere communicatie met jou voeren. Je hebt nu dus niet meer te maken met het bedrijf zelf, maar zult contact moeten leggen met het incassobureau als je afspraken wilt maken over de betaling. Wanneer de betaling uitblijft na de laatste aanmaning van het incassobureau, kan er een civiele procedure volgen. Dit houdt in dat er een ingebrekestelling volgt en dat er ook een deurwaarder ingeschakeld kan worden om te bemiddelen.

 

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf