Wat is een opzegboete

Opzegboete

Een opzegboete is een vergoeding die je moet betalen als je voortijdig een energiecontract beëindigt. Dit bedrag kan verschillen van enkele tientallen tot enkele honderden euro's, afhankelijk van het contract en de voorwaarden. De opzegboete is bedoeld om het energiebedrijf te compenseren voor het verlies aan inkomsten als gevolg van het voortijdig beëindigen van het contract.

Waarom iemand een opzegboete opgelegd kan krijgen

Een energiebedrijf maakt kosten voor het afsluiten van het contract, zoals administratieve kosten of kosten voor het plaatsen van een meter. Als het contract tussentijds wordt beëindigd, kan het energiebedrijf deze kosten niet terugverdienen. Ook maakt een energiebedrijf afspraken met bijvoorbeeld leveranciers op basis van het afgesloten contract. Als het contract voortijdig wordt beëindigd, kan het energiebedrijf deze afspraken niet nakomen en lijdt het bedrijf schade. Dit zijn redenen voor een bedrijf om een opzegboete op te leggen.

Bijzondere omstandigheden om geen boete te krijgen

Bijzondere omstandigheden, zoals een verhuizing of overlijden, kunnen een reden zijn om onder de opzegboete uit te komen. Niet alle energiebedrijven leggen een opzegboete op. Soms kun je probleemloos tussentijds overstappen op een andere energieleverancier. Het recht om een opzegboete op te leggen moet vermeld zijn in de Algemene Voorwaarden van je contract.

Wat kun je doen als je een opzegboete krijgt?

Als je een opzegboete krijgt kun je in eerste instantie proberen om in gesprek te gaan met het energiebedrijf. Leg uit waarom je het contract voortijdig wilt beëindigen en vraag of er een mogelijkheid is om de opzegboete te verminderen of kwijt te schelden. Soms is het bijvoorbeeld mogelijk om de opzegboete te verminderen. Als je er met het energiebedrijf niet uitkomt, kun je ook contact opnemen met een geschillencommissie of een juridisch adviseur.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf