Wat wordt er bedoeld met een vervaldatum

Vervaldatum

Veel aanbieders van contracten, abonnementen, en lidmaatschappen spreken over een vervaldatum of vervaldata. Het is daarom goed om te weten wat een vervaldatum precies betekent. De vervaldatum heeft betrekking op hoelang iets geldig, houdbaar of actueel is. 123opzeggen zocht voor je uit wat de vervaldatum precies is en waarmee je rekening moet houden als je bijvoorbeeld een contract afsluit.

Betekenis vervaldatum

De vervaldatum is welbeschouwd de datum waarop iets vervalt. Het is dus de dag waarop een contract, lidmaatschap, proefabonnement of abonnement verloopt. Neem je bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift dat op 1 mei afloopt, dan is dat de vervaldatum. Veel abonnementen lopen na de vervaldatum stilzwijgend door. Dit betekent dat de continuatie ervan plaatsvindt.

Opzeggen per vervaldatum

Een abonnement kun je vroegtijdig opzeggen, maar het stopt pas op de vervaldatum. Wil je een contract of lidmaatschap opzeggen per vervaldatum, hou dan rekening met een opzegtermijn van minimaal een maand. De opzegtermijn is afhankelijk van hoe vaak een blad of krant per jaar verschijnt. Proefabonnementen vervallen automatisch op de vervaldatum van de actieperiode en hoef je niet op te zeggen.

Betaling laatste factuur

Hou er rekening mee dat je ook na een vroegtijdige opzegging wel de laatste factuur voldoet binnen de betalingstermijn. Hiertoe ben je verplicht. Doe je dit niet en betaal je pas nadat de betalingstermijn is verstreken, dan kun je eerst een herinnering en daarna een aanmaning verwachten.

Doe je de vroegtijdige opzegging later dan een maand van te voren, bijvoorbeeld drie weken voor de vervaldag , dan is je abonnementsperiode nog een maand geldig en ben je verplicht om ook die extra maand het abonnementsgeld te betalen via de automatische incasso.

Vervaldatum factuur

De vervaldatum van een factuur is de datum waarop een factuur uiterlijk betaald moet zijn. Vaak wordt de vervaldatum vermeld in een aantal dagen. Bijvoorbeeld: een factuur moet binnen veertien dagen betaald zijn. Maar het kan ook zijn dat de vervaldatum letterlijk wordt benoemd.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf