Incassokosten

Incassokosten

Incassokosten zijn kosten die in rekening worden gebracht wanneer een schuldeiser (de partij aan wie geld verschuldigd is) maatregelen moet nemen om een openstaande schuld te innen. Deze kosten komen bovenop het oorspronkelijke schuldbedrag en zijn bedoeld om de extra kosten en moeite te dekken die gepaard gaan met het innen van een schuld.

Wettelijk kader

Het is hierbij wel van belang dat de kosten voldoen aan de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten die op 1 juli 2012 is ingegaan. Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die zonder gerechtelijke procedure worden gemaakt.

Incassobureaus mogen zelf afspraken maken en de incassokosten vaststellen, maar ze zijn wel gebonden aan wettelijke maximum incassokosten. Een rechter kan de hoogte van deze incassokosten machtigen, wanneer de kosten niet overeenkomen met de werkelijke kosten. Zo worden te hoge incassokosten voorkomen.

Buitengerechtelijke incassokosten liggen hoger dan wanneer er een proces plaatsvindt waarbij geen rechter nodig is.

Hoe worden incassokosten berekend?

Incassobureaus mogen niet zomaar elk bedrag in rekening brengen als zijnde incassokosten. Hier zijn grenzen aan verbonden, zodat het duidelijk blijft voor schuldenaar en schuldeiser. Incassobureaus mogen niet naast de incassokosten ook nog andere kosten als herinneringskosten, administratiekosten of aanmaningskosten in rekening brengen.

Ook kan het incassobureau btw-kosten berekenen over de incassokosten. Dit is echter alleen rechtvaardig als de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is. Deze vrijgestelde prestatie is het geval bij verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, medische beroepen, verzekeraars en de overheid.

Wanneer dit het geval is moet je zelf de btw betalen. De incassokosten berekenen we als volgt:

Openstaand bedrag

Maximale incassokosten

Over de eerste € 2.500

15%

Over de volgende € 2.500

10%

Over de volgende € 5.000

5%

Over de volgende € 190.000

1%

Boven € 200.000

0,5%

 Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten, deze loopt af naarmate de vordering stijgt met een minimum bedrag van € 40.

Meerdere openstaande rekeningen 

Heb je meerdere openstaande rekening bij dezelfde schuldeiser, dan worden de incassokosten berekend over het totale openstaande bedrag. Je kunt het dan zelf berekenen aan de hand van de bovenstaande tabel. Zo weet je precies welke kosten je moet betalen. Vraagt de schuldeiser meer dan de totale incassokosten, dan kun je hier wat van zeggen. Dit is volgens wettelijke regeling niet toegestaan.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf