Statuten

Statuten

Statuten zijn de formele regels waar een vereniging zich aan moet houden. De statuten beschrijven onder andere hoe de vereniging is opgericht, welk doel ze heeft, hoe de organisatie is opgebouwd en hoe bestuurders worden benoemd.

Statuten bevatten bijvoorbeeld informatie over de leden, de bestuursleden, de vergaderingen en de financiën van de vereniging. Ook regels over opzeggen van het lidmaatschap, eventuele contributiebetalingen en de besluitvorming worden vaak opgenomen in de statuten.

Oprichtingsakte

Statuten opstellen is wettelijk verplicht bij de oprichting van een rechtspersoon. De statuten worden vastgelegd door de notaris in een oprichtingsakte. Deze oprichtingsakte moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Waarom zijn statuten belangrijk?

Statuten zijn belangrijk omdat ze de basis vormen van een vereniging. Ze geven aan hoe de vereniging functioneert en waar ze voor staat. Hierdoor kunnen leden en bestuursleden zich houden aan de regels en weten ze waar ze aan toe zijn.

Ook bij eventuele conflicten of problemen binnen de vereniging kunnen statuten als referentie gebruikt worden. Bovendien zijn statuten vaak vereist voor juridische formaliteiten zoals inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Statutenwijziging

De statuten kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld als er veranderingen zijn in de organisatie of als er nieuwe wetten of regels van toepassing zijn. Dit kan alleen worden gedaan door de ledenvergadering van de vereniging.

Er moet dan een besluit genomen worden over de wijziging van de statuten, meestal met een meerderheid van stemmen. Het is belangrijk om te weten dat het wettelijk verplicht is om een wijziging van de statuten door de notaris vast te leggen in de akte van statutenwijziging.

Zeg abonnement op

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf