Wat is het verschil tussen een levensverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

Levensverzekeringen en overlijdensverzekeringen zijn beide vormen van verzekeringen die verband houden met het overlijden van de verzekerde persoon, maar ze hebben verschillende doelen en kenmerken.

Levensverzekering

Een levensverzekering biedt financiële bescherming aan de nabestaanden van de verzekerde in geval van overlijden. Het kan echter ook andere doelen hebben, zoals het opbouwen van contante waarde of het bieden van een manier om vermogen over te dragen.

  • Uitkering: Naast het uitkeren van een overlijdensuitkering, kan een levensverzekering ook een spaarcomponent hebben. Dit betekent dat een deel van de premie wordt gebruikt om een cashwaarde op te bouwen die de verzekerde kan benutten tijdens zijn leven, bijvoorbeeld voor leningen of pensioenvoorzieningen.
  • Looptijd: Levensverzekeringen kunnen verschillende looptijden hebben, waaronder tijdelijke (bijvoorbeeld 10, 20, of 30 jaar) en levenslange polissen.

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering is specifiek ontworpen om financiële bescherming te bieden aan de nabestaanden in geval van overlijden van de verzekerde. Het is een zuivere vorm van levensverzekering zonder de spaarcomponent.

  • Uitkering: Deze verzekering keert alleen een uitkering uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de polis. Als de verzekerde overleeft tot het einde van de polisduur, is er geen uitkering.
  • Looptijd: Overlijdensrisicoverzekeringen hebben vaak een vastgestelde looptijd (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar), en ze zijn ontworpen om een financieel vangnet te bieden gedurende een bepaalde periode.

Het verschil

In het kort is het belangrijkste verschil dat een levensverzekering breder is en niet alleen dekking biedt bij overlijden, maar ook kan dienen als een vorm van investering of vermogensopbouw. Een overlijdensrisicoverzekering daarentegen is puur gericht op het verstrekken van een uitkering bij overlijden binnen de afgesproken looptijd. Het type verzekering dat het meest geschikt is, hangt af van individuele behoeften en doelstellingen.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf