Wat dekt een reisverzekering precies?

Een reisverzekering biedt dekking voor verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een reis. De specifieke dekking kan variëren afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en het type polis dat je kiest.

Medische kosten

Biedt dekking voor medische behandelingen en ziekenhuisopname als gevolg van ziekte of letsel tijdens de reis. Dit kan ook ambulancekosten en repatriëring naar het thuisland omvatten.

Reisannulering en onderbreking

Vergoedt de kosten van geannuleerde of onderbroken reizen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, zoals ziekte, overlijden, natuurrampen of andere noodsituaties.

Verlies of diefstal van bagage

Biedt vergoeding voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen, inclusief bagage en waardevolle spullen.

Reisvertraging

Dekt extra kosten zoals accommodatie, maaltijden en vervoer als je reis wordt vertraagd, bijvoorbeeld als gevolg van vertraagde vluchten.

Aansprakelijkheidsdekking

Biedt dekking voor aansprakelijkheidsclaims als je per ongeluk schade toebrengt aan eigendommen van anderen of als je iemand verwondt tijdens de reis.

Ongevallenverzekering

Keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens de reis.

Reisbijstand en noodhulp

Biedt hulpdiensten, zoals coördinatie van medische evacuatie, juridische bijstand, vertaaldiensten en andere noodsituatieservices.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf