Opzegtermijn

Een abonnement is normaal gesproken aan een opzegtermijn gebonden. Wat die opzegtermijn is, staat in de algemene voorwaarden genoemd. Als deze opzegtermijn klopt met de wetgeving, dan zal het bedrijf zich daaraan moeten houden. Afwijken van de wetgeving is alleen toegestaan als dit in het voordeel is van de consument. Benieuwd met welke opzegtermijn jij rekening zal moeten houden? Per abonnementssoort heeft 123opzeggen uitgezocht wat de opzegtermijn is.

Normale abonnementen

Abonnementen die niet in de hieronder benoemde categorieën vallen, zullen zich moeten houden aan de wettelijke regels. Vaak hebben deze abonnementen een vaste periode van een jaar. Het abonnement mag stilzwijgend verlengd worden, maar zal na die verlenging wel maandelijks opzegbaar moeten zijn. Als je eerst een jaarabonnement aangaat, mag het abonnement dus niet met een vast jaar verlengd worden.

Opzegtermijn kranten en tijdschriften

De opzegtermijn bij kranten en tijdschriften is afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt afgesloten. Kijk goed of je een abonnement met bepaalde tijd (met einddatum) of een abonnement voor onbepaalde tijd (zonder einddatum) hebt afgesloten. Het is belangrijk dat je dit weet, zodat je weet oer wanneer je het abonnement kunt opzeggen en met welke termijn je dan rekening moet houden.

Onbepaalde tijd

Als je een abonnement hebt afgesloten voor onbepaalde tijd, dan betekent dit dat je altijd kunt opzeggen. Afhankelijk van de regelmaat van de zendingen geldt hierbij wel een opzegtermijn. Voor kranten en tijdschriften die minimaal 1 keer per maand uitgegeven worden, geldt een opzegtermijn van maximaal een maand. Het maakt hierbij niet uit of je halverwege de maand of aan het begin opzegt. Als je bijvoorbeeld opzegt per 13 maart, dan zal je abonnement stoppen op uiterlijk 13 april.

Als een krant of tijdschrift minder vaak wordt uitgegeven dan eens per maand, geldt er een langere opzegtermijn. In dat geval zul je rekening moeten houden met een termijn van maximaal drie maanden.

Bepaalde tijd

Als er een einddatum bekend is bij het aangaan van het abonnement is het vaak niet mogelijk om tussentijds op te zeggen. De opzegging zal dan ingaan op de einddatum. Van deze regel mag alleen in voordeel van de consument mogen afgeweken. Stel; je sluit een abonnement af voor 3 maanden op de Cosmopolitan. Het abonnement eindigt dan automatisch na drie maanden en mag stilzwijgend verlengd worden. Het is wel van belang dat je hier vooraf over geïnformeerd bent. Na het aflopen van het abonnement voor bepaalde tijd, kun je op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Opzegtermijn telecom en energie

Bij het aangaan van een telecom- en energie abonnement spreek je vaak een termijn af van een of twee jaar. Het is vaak niet kosteloos mogelijk om dit abonnement tussentijds te beëindigen. Na de vaste periode is het toegestaan dat de provider het abonnement stilzwijgend verlengd. Het abonnement moet dan wel maandelijks opzegbaar zijn. Het is ook mogelijk dat de provider met een nieuwe aanbieding komt en dat de periode voor een vaste periode dan weer opnieuw start.

Tussentijds opzeggen

Wil je toch graag tussentijds opzeggen, dan is dat in sommige gevallen mogelijk. In de algemene voorwaarden staat genoemd hoe dit kan. In sommige gevallen moet je dan een afkoopsom betalen die gelijk staat aan alle maandbedragen in één keer. Er zijn ook bedrijven die niet moeilijk doen over het opzeggen en de consument gewoon laten gaan zonder afkoopsom. Een bedrijf die niet werkt met afkoopsommen is bijvoorbeeld Greenchoice.

Opzegtermijn verenigingen

Voor verenigingen gelden vaak aparte regels die genoemd staan in de statuten van de vereniging. In veel gevallen gaat het om een lidmaatschap voor een boekjaar. Dit houdt in dat het lid een verbintenis van een jaar aangaat en dus ook alleen per jaar kan opzeggen. Als er tussentijds opgezegd wil worden, zal het bestuur hier toestemming voor moeten geven.