Opzegtermijn

Opzegtermijn

Een abonnement is normaal gesproken aan een opzegtermijn gebonden. Wat die opzegtermijn is, staat in de algemene voorwaarden genoemd. Als deze opzegtermijn klopt met de wettelijke opzegtermijn, dan zal het bedrijf zich daaraan moeten houden. Afwijken van de wetgeving is alleen toegestaan als dit in het voordeel is van de consument. Benieuwd met het wettelijke opzegtermijn waar jij rekening mee zal moeten houden? Per abonnementssoort heeft 123opzeggen uitgezocht wat de opzegtermijn is.

Opzegtermijn van normale abonnementen

De duur van je opzegtermijn hangt af van de duur van je contract. Abonnementen die niet in de hieronder benoemde categorieën vallen, zullen zich moeten houden aan het wettelijke opzegtermijn. Vaak hebben deze abonnementen een vaste periode en wettelijke opzegtermijn van een jaar. Het abonnement mag per stilzwijgende verlenging worden verlengd, maar moet na deze verlenging wel een kortere opzegtermijn van 1 maand hebben. Als je eerst een jaarabonnement aangaat, mag het abonnement dus niet met een vast jaar verlengd worden, maar heb je een maand opzegtermijn.

Opzegtermijn kranten en tijdschriften

De opzegtermijn bij kranten en tijdschriften is afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt afgesloten. Kijk goed of je een abonnement met bepaalde tijd (met einddatum) of een abonnement voor onbepaalde tijd (zonder einddatum) hebt afgesloten. Het is belangrijk dat je dit weet, zodat je weet per wanneer je het contract uiterlijk kunt opzeggen en met welk termijn je dan rekening moet houden.

OPZEGTERMIJN VOOR ONBEPAALDE TIJD

Als je een abonnement hebt afgesloten voor onbepaalde tijd, dan betekent dit dat je altijd kunt opzeggen. Afhankelijk van de regelmaat van de zendingen geldt hierbij wel een opzegtermijn. Voor kranten en tijdschriften die minimaal 1 keer per maand uitgegeven worden, geldt een opzegtermijn van maximaal een maand. Het maakt hierbij niet uit of je halverwege de maand of aan het begin opzegt. Als je bijvoorbeeld opzegt per 13 maart, dan zal je abonnement stoppen op uiterlijk 13 april.

Als een krant of tijdschrift minder vaak wordt uitgegeven dan eens per maand, is de opzegtermijn langer. In dat geval zul je rekening moeten houden met een langere opzegtermijn van maximaal drie maanden.

OPZEGTERMIJN VOOR BEPAALDE TIJD

Als er een einddatum bekend is bij het aangaan van het abonnement is het vaak niet mogelijk om tussentijds op te zeggen. De opzegging zal dan ingaan op de einddatum. Vaak is het ook niet nodig om een opzegging te doen, want een tijdelijk contract eindigt automatisch. Van deze regel mag alleen in voordeel van de consument worden afgeweken. Stel; je sluit een abonnement of contract af voor 4 maanden op de Cosmopolitan. Het tijdelijk contract of abonnement eindigt dan automatisch na 4 maanden en mag per stilzwijgende verlenging worden verlengd. Het is wel van belang dat je hier vooraf over geïnformeerd bent. Na het aflopen van het abonnement voor bepaalde tijd of een tijdelijk contract, kun je op elk moment het contract opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Telecom en energie contract opzeggen

Bij het aangaan van een telecom- en energie abonnement spreek je vaak een opzegtermijn af van een of twee jaar. Het is vaak niet kosteloos mogelijk om dit opzegtermijn tussentijds te beëindigen. Na de vaste periode is het toegestaan dat de provider het abonnement stilzwijgend verlengd. Het abonnement geldt dan wel een kortere opzegtermijn, namelijk 1 maand. Het is ook mogelijk dat de provider met een nieuwe aanbieding komt en dat de periode voor een vaste periode dan weer opnieuw opzegtermijn start.

TUSSENTIJDS OPZEGGEN

Wil je toch graag tussentijds je opzegtermijn beëindigen, dan is dat in sommige gevallen mogelijk. In de algemene voorwaarden staat genoemd hoe dit kan. In sommige gevallen moet je dan een afkoopsom betalen die gelijk staat aan alle maandbedragen van het opzegtermijn in één keer. Er zijn ook bedrijven die niet moeilijk doen over de opzegtermijn en laten de consument gewoon gaan zonder afkoopsom. Een bedrijf die niet werkt met afkoopsommen is bijvoorbeeld Greenchoice.

Opzegtermijn verenigingen

Voor verenigingen gelden vaak aparte regels voor een opzegtermijn die genoemd staan in de statuten van de vereniging. In veel gevallen gaat het om een lidmaatschap voor een boekjaar en voor deze opzegtermijn geldt een jaar. Dit houdt in dat het lid een opzegtermijn van een jaar of langer aangaat en dus ook alleen per jaar kan opzeggen. Als er tussentijds opgezegd wil worden, zal het bestuur hier toestemming voor moeten geven.

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf