Opzegtermijn

Opzegtermijn

Een opzegtermijn is de tijd die consumenten hebben om een abonnement of lidmaatschap op te zeggen voordat het automatisch wordt verlengd. Het is een bepaling in de contractuele afspraken tussen de consument en de aanbieder van het abonnement of lidmaatschap. De opzegtermijn is bedoeld om consumenten de gelegenheid te geven om hun afspraken op tijd en op een gemakkelijke manier op te zeggen, zonder dat ze daarvoor een boete moeten betalen.

De opzegtermijn is afhankelijk van de contractduur

Geldt er voor een product of dienst een wettelijke opzegtermijn, dan moet een bedrijf zich daaraan houden. Afwijken van de wetgeving mag alleen als dit in het voordeel is van de consument. De duur van de opzegtermijn hangt verder af van de contractduur.

Bij abonnementen op kranten en tijdschriften die minimaal eens per maand verschijnen, geldt bijvoorbeeld ook een opzegtermijn van maximaal een maand. Zeg je je abonnement dan op per 13 maart, dan stopt je abonnement op uiterlijk 13 april. 

Abonnementen voor bepaalde tijd

Abonnementen met een einddatum worden ook wel abonnementen voor bepaalde tijd genoemd. Als er bij een abonnement een einddatum bekend is kun je vaak niet tussentijds opzeggen.

De opzegging zal dan ingaan op de einddatum. Vaak is het ook niet nodig om een opzegging te doen, want een tijdelijk contract eindigt automatisch. Een tijdelijk contract mag alleen stilzwijgend worden verlengd als je hier vooraf over geïnformeerd bent.

Abonnementen voor onbepaalde tijd

Abonnementen zonder einddatum worden ook wel abonnementen voor onbepaalde tijd genoemd. Abonnementen voor onbepaalde tijd kun je altijd opzeggen. De opzegtermijn verschilt dan per abonnement en kan bijvoorbeeld één dag zijn of één maand.

Tussentijdse beëindiging contract

Wil je toch tussentijds je contract beëindigen, dan is dat in sommige gevallen mogelijk. In de abonnementsvoorwaarden of Algemene Voorwaarden van een product of dienst vind je hier meer informatie over. In sommige gevallen moet je bij een tussentijdse beëindiging een afkoopsom betalen die gelijk is aan alle openstaande maandbedragen. Er zijn ook bedrijven die niet moeilijk doen over tussentijds opzeggen. 

Landschap

Wat wil je opzeggen?

Gebruik de gratis opzegbrief

Golf