De Wet van Dam

Wat betekent de Wet Van Dam?

 • auteur Jelle
 • Laatst geüpdatet:

De Wet Van Dam is een Nederlandse wet die bepaalt hoe consumenten hun abonnementen, lidmaatschappen en overige overeenkomsten kunnen opzeggen. Het doel van de wet is om de rechten van consumenten bij het opzeggen te vergroten en te zorgen voor een eenvoudiger en sneller opzeggingsproces. 


Inhoudsopgave

  De basisprincipes van de Wet van Dam

  De Wet Van Dam stelt enkele basisprincipes op waar organisaties zich aan moeten houden bij het aanbieden van abonnementen en lidmaatschappen. Het belangrijkste principe is dat abonnees hun abonnement na de looptijd van het contract maandelijks op moeten kunnen zeggen.

  De consument moet maandelijks kunnen opzeggen

  Contracten mogen sinds de invoering van de Wet Van Dam alleen voor een langere periode dan een maand stilzwijgend verlengd worden als het geleverde product of dienst ook minder dan eens per maand geleverd wordt. Daarbij moet de consument dan maandelijks kunnen opzeggen.

  Via dezelfde weg opzeggen als van het afsluiten van het abonnement

  Daarnaast is in de wet geregeld dat een overeenkomst die mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige wijze mag worden opgezegd. Kies je dus online voor een lidmaatschap bij een sportschool, dan mag je dit lidmaatschap ook online opzeggen.

  Voorbeelden van abonnementen waarop de Wet Van Dam van toepassing is zijn:

  • Abonnement op een tijdschrift of krant;

  • Abonnement op een sportschool;

  • Abonnement bij een datingwebsite;

  • Abonnement op het openbaar vervoer.

  Stilzwijgende verlenging van langlopende contracten

  Aanbieders van abonnementen mogen hun product of dienst na de looptijd van de overeenkomst stilzwijgend verlengen. Een jaarabonnement op een tijdschrift wordt dan omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. De lengte van de looptijd varieert per abonnement of lidmaatschap.

  Na de looptijd altijd een opzegtermijn van een maand

  De looptijd kan een maand, drie maanden, of een jaar zijn. Bij zorgverzekeringen is de looptijd vaak een jaar, bij telecomabonnementen is de looptijd vaak twee jaar. Op deze abonnementen is volgens de Wet Van Dam na de looptijd een opzegtermijn van één maand van toepassing.

  Abonnementen op tijdschriften

  Heb je een abonnement op een tijdschrift dat minder dan eens per maand verschijnt, bijvoorbeeld eens per drie maanden, dan mag het abonnement stilzwijgend worden verlengd met drie maanden. De opzegtermijn hierbij is dan een maand.

  Wanneer geldt de Wet Van Dam?

  Het recht om je abonnement maandelijks te kunnen opzeggen ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging van een overeenkomst. De Wet Van Dam maakt het dus niet mogelijk om je abonnement tussentijds op te zeggen.

  Zijn er bijzondere omstandigheden? Dan kun je een abonnement eerder beëindigen 

  De looptijd van de overeenkomst moet eerst verstreken zijn. Wil je je energiecontract of sportschoolabonnement toch eerder beëindigen, dan moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden zoals een verhuizing of overlijden. Is dit niet het geval, dan mag de betreffende aanbieder van een abonnement of lidmaatschap kosten in rekening brengen; een zogenaamde afkoopsom.

  Opzeggen van een lidmaatschap bij een vereniging

  De Wet Van Dam is niet van toepassing op lidmaatschappen bij verenigingen. Op verenigingen is namelijk het verenigingsrecht van toepassing. Verenigingen mogen hun lidmaatschappen verlengen met een periode van een jaar. Wanneer leden hun lidmaatschap op kunnen zeggen en hoe, wordt vastgelegd in de statuten van de vereniging.

  Waarom is de Wet Van Dam belangrijk?

  De Wet Van Dam is belangrijk omdat het consumenten beschermt tegen oneerlijke contracten en oneerlijke praktijken van organisaties.

  Door de wet te volgen kunnen consumenten gemakkelijker van hun lidmaatschap af als ze dit willen, zonder geconfronteerd te worden met onredelijke opzegkosten of onduidelijke opzeggingsprocedures.

  Bovendien zorgt de wet voor meer transparantie en duidelijkheid bij het aanbieden van lidmaatschappen, wat zorgt voor een eerlijker en rechtvaardiger verhouding tussen consumenten en organisaties.

  Landschap
  Golf