Heb jij een energiecontract van DGB Energie? Met de opzegbrief van 123opzeggen kun je jouw contract bij DGB eenvoudig opzeggen. Vul je gegevens in, kies voor de verzendoptie en laat 123opzeggen de rest voor je regelen.

DGB Energie opzeggen

Opgericht in 2001 en ontstaan uit De Groene Belangenbehartiger. DGB Energie karakteriseert zich als een oer-Hollands bedrijf, met de wortels in de agrarische sector. De 100% hernieuwbare energie van DGB wordt ingekocht van agrariërs zelf. Veel van deze energie komt uit de duurzame bron biomassa, maar ook uit zon-, wind- en waterkracht. DGB levert haar ‘agrarische’ energie aan particulieren en klanten uit de zakelijke markt (MKB).

Wat is biomassa?

Naast zon, wind en water kan biomassa ook zeker niet over het hoofd worden gezien als duurzame energiebron. Biomassa omvat alle plantaardige en dierlijke restproducten uit de voedselketen. Dit kunnen organische materialen zoals hout, gft-afval, afvalresten van voedsel zijn, maar bijvoorbeeld ook mest van dieren. Via verschillende processen (vergassen, biovergisting of verbranden) zijn deze restproducten om te zetten in duurzame elektriciteit en warmte. Het produceren van energie uit biomassa wordt bio-energie genoemd.

Biomassa heeft een belangrijk aandeel in het opwekken van hernieuwbare energie. Zo ook bij DGB Energie. Hoewel het in overvloed aanwezig is, wordt het slechts beperkt of inefficiënt benut. Een groot voordeel van het gebruik van biomassa: minder gebruik van fossiele brandstoffen, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verlaagd. DGB Energie zet biomassa in om problemen als mest- en afvaloverschotten in ons land tegen te gaan.

Slimme meter

Alle Nederlandse huishoudens krijgen door de netbeheerder een slimme meter aangeboden. Dankzij een slimme meter worden meterstanden op afstand door de energieleverancier en de netbeheerder uitgelezen. Zelf meterstanden doorgeven en een afspraak maken met een meteropnemer zijn daarmee verleden tijd.

DGB Energie kan voor haar klanten tweemaandelijks de slimme meter uitlezen. Verbruiksoverzichten zijn op ieder gewenst moment in te zien op een persoonlijk portaal. Voor het opstellen van de jaarnota wordt de meterstand één keer per jaar uitgelezen. Ook wanneer je verhuist, overstapt van leverancier of op eigen verzoek, kan de slimme meter worden uitlezen. Zo heb je meer inzicht in je energieverbruik, wordt besparen nog makkelijker en is het niet langer nodig om jaarlijks de meterstanden door te geven.

Zonnepanelen via DGB

Met zonnepanelen wek je zelf duurzame energie op. Waarom duurzaam? Omdat bij deze opwekking geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. Zonnepanelen hebben een lange levensduur en een hoog rendement. Om de betrouwbaarheid van zonnepanelen en installateurs te garanderen, draagt DGB het Zonnekeur-keurmerk. Installateurs zijn ruim ervaren en voldoen aan strenge criteria op het gebied van kwaliteit en veiligheid. DGB biedt op maat gemaakte systemen, op basis van specifieke wensen, in verschillende varianten:

  • Monokristallijn zonnepanelen
  • Polykristallijn zonnepanelen
  • Dunne film zonnepanelen
  • Sunpower zonnepanelen

Ervaringen met DGB Energie

Uit onze beoordelingen van DGB Energie blijkt dat er verwarring en onvrede heerst bij klanten. Mensen die bij ons aankloppen kregen telefonisch een aanbod, soms zonder vermelding dat het om een overstap naar een nieuwe energieleverancier ging. Er zou onjuiste of misleidende informatie worden gegeven en prijzen blijken hoger uit te komen dan verwacht. Achteraf hadden zij vaak toch bij hun oude energieleverancier willen blijven.

Ongewenste telefoontjes

Ongewenste telefoontjes komen nog veel voor. Zo ook van DGB Energie. Zoals ik het zou doen: De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kwam met voorbeelden van mensen die tot wel dertig keer gebeld werden. Uit onderzoek van het AD bleek dat de persoonsgegevens van mensen vaak verkocht worden aan telefonische verkopers, waardoor deze mensen gebeld worden. Het Bel-me-niet Register is hierbij vaak niet meer afdoende. Sommige databestanden worden zelfs uitgewisseld tussen verkopers. In de energiewereld is bekend dat ook gestolen data wordt verhandeld.

Wijziging Telecommunicatiewet

Een wetsvoorstel om het huidige systeem te hervormen ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Voor telemarketing geldt op dit moment een zogenaamd opt-out-systeem. Dit houdt in dat abonnees ongevraagd telefonisch mogen worden benaderd, tenzij zij zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet Register of op andere manier hebben aangegeven niet te willen worden benaderd. Uit ervaringen blijkt dat zelfs het Bel-me-niet Register geen garantie geeft om ongestoord te blijven. Het nieuwe wetsvoorstel introduceert een opt-in-systeem waarin telemarketing niet mag plaatsvinden, tenzij de ontvangende partij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

DGB opzeggen

Niet tevreden over DGB Energie, maar toch aangesloten blijven bij een leverancier met 100% groene energie? Er zijn voldoende alternatieven, zoals Greenchoice, Energie Direct, Oxxio of Vattenfall. Jouw huidige contract bij DGB opzeggen? Vul dan jouw gegevens in om een opzegbrief te genereren. Tegen een kleine vergoeding kunnen wij zelfs de verzending voor je verzorgen. Zodra de opzegging verwerkt is, krijg je van DGB een bevestiging. Daarin vind je meestal ook de einddatum van jouw contract.