Lopende uitvaartpolissen worden vaak vergeten

Lopende uitvaartpolissen worden vaak vergeten

  • auteur Nynke
  • Laatst geüpdatet:

Veel nabestaanden ontdekken uitvaartverzekeringen pas als ze er naar vragen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nu.nl. Het gaat hierbij vooral om uitvaartpolissen waarbij mensen vroeger een eenmalig bedrag inlegden, een zogeheten uitvaartdeposito. Hierbij wordt na het overlijden van de verzekerde een geldbedrag uitgekeerd in plaats van de uitvaart bekostigd. De lopende polissen worden vaak vergeten als de verzekerde verhuist, de nabestaanden er niet van weten, er op recente rekeningafschriften niks te zien is, en er geen post komt van de uitvaartverzekeraar. Nabestaanden doen er dan ook verstandig aan om te onderzoeken of een dierbare overledene een uitvaartverzekering had, of deze zoektocht uit handen te geven aan de zoekservice voor polissen.

Oude uitvaartpolissen vinden

Nabestaanden kunnen een aantal dingen doen om uit te zoeken of de overledene een uitvaartverzekering had. Ten eerste in de administratie duiken en bankafschriften bekijken. Mogelijk zijn de polis of andere bewijzen van een afgesloten uitvaartverzekering hierin terug te vinden. Het is belangrijk om hierbij ook te letten op namen van verzekeraars die nu niet meer bestaan. De Nederlandsche Bank heeft een speciaal archief gemaakt met namen van oude uitvaart- en levensverzekeraars en begrafenisfondsen. Ten tweede kunnen nabestaande uitzoeken of de overleden dierbare een assurantieadviseur had. Hij of zij weet wellicht meer.

Zoekservice voor polissen

Ook kunnen nabestaanden gebruik maken van de zoekservice voor polissen bij het Verbond van Verzekeraars. Deze belangenvereniging stuurt de aanvraag dan door naar alle deelnemende levensverzekeraars. Zo kunnen eventuele polissen en de rechthebbenden van de niet opgeëiste verzekeringstegoeden worden gevonden. Het verbond heeft echter soms wel drie maanden nodig om uit te vinden of er lopende polissen zijn, terwijl nabestaanden en uitvaartverzorgers dit juist graag voor de uitvaart willen weten. Zo kunnen zij een uitvaart organiseren die in lijn ligt met het verzekerd bedrag van de uitvaartverzekering.

Polis verzilveren

Als blijkt dat nabestaanden recht hebben op een uitkering dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met de verzekeraar. Wettelijk gezien kan dit tot vijf jaar na overlijden van de verzekerde. De waarde van de uitvaartverzekering hangt uiteraard af van het verzekerde bedrag, maar ook van het type polis dat is afgesloten, de datum waarop de verzekering is afgesloten en of de verzekering geïndexeerd is.

Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn er de afgelopen jaren zeker twintigduizend polissen uitgekeerd nadat nabestaanden of uitvaartbegeleiders er naar vroegen. De Tweede Kamer werkt aan een wetsvoorstel voor een systeem waarbij de gemeente na een overlijden automatisch een seintje geeft aan verzekeraars.

Landschap
Golf