Hoge inflatie de oorzaak van ledenstijging vakbonden

Hoge inflatie de oorzaak van ledenstijging vakbonden

  • auteur Nynke
  • Laatst geüpdatet:

De Nederlandse vakbonden zien recentelijk het aantal leden stijgen. Het gaat om tienduizenden nieuwe leden. De ledenstijging heeft te maken met de hoge inflatie. Door deze kostencrisis verarmen huishoudens terwijl de winsten van bedrijven stijgen. De trend in de ledengroei van vakbonden is herkenbaar; in economisch sterke tijden loopt het aantal leden terug. Gaat het economisch slechter, dan zoeken mensen hun heil vaker bij vakbonden in de hoop er uiteindelijk financieel op vooruit te gaan. De opleving in het aantal leden komt mede doordat ook jongeren zich massaal aansluiten. Wat een vakbond precies doet, welke vakbonden het grootst zijn en waarom vakbonden zoveel nieuwe leden krijgen lees je in deze blog.

Wat doet een vakbond?

Een vakbond is een vereniging die de belangen van werknemers behartigt. Zo streeft een vakbond onder andere naar betere arbeidsomstandigheden, en een rechtvaardige maatschappij. De FNV wil bijvoorbeeld graag hogere lonen en uitkeringen en pensioenen. Om dit te bereiken zie je de vakbonden in actie komen en brengen ze met stakingen soms ontwrichtende schade toe aan bedrijven. Dikwijls met effect. Branches met een hoge vakbondsorganisatiegraad zijn onder andere de vervoers- en metaalsector. Door het hoge ledenaantal leidden stakingen bij de NS in het verleden dan ook tot resultaat.

Een vakbond kan in principe iets voor je betekenen als je werkt of werkzoekende bent, of als je van een uitkering of een pensioen geniet. Word je lid van een vakbond, dan betaal je een maandelijks bedrag voor je lidmaatschap. Met een lidmaatschap profiteer je vaak van extra's zoals persoonlijk advies over je werk en komen, hulp bij de jaarlijkse belastingaangifte en kortingen op verzekeringen. Dat we in Nederland salaris krijgen als we ziek zijn en een werkweek hebben van maximaal veertig uur, is mede te danken aan de strijd die vakbondsleden vroeger leverden.

Welke vakbonden zijn er in de Nederlandse samenleving?

Nederland kent tientallen vakbonden. Veel van deze vakbonden behartigen de belangen van werknemers van een specifieke branche, zoals ambtenaren, telecompersoneel, of onderwijsmedewerkers. De bekendste Nederlandse vakbond is de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Met bijna één miljoen leden is dit de grootste vakbond. Ook het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) is een grote vakbond in Nederland. Het CNV heeft meer dan 290.000 leden.

Waarom krijgen vakbonden zoveel nieuwe leden?

De ledenstijging van de afgelopen maanden heeft naast het feit dat de koopkracht onder druk staat ook te maken met de krappe arbeidsmarkt en de zorgen over de economische situatie. Veel mensen hebben de hoop dat een vakbond iets voor ze kan betekenen door samen een vuist te maken voor de belangen van de werkende klasse. Ook jongeren en jongvolwassenen zoeken nu hun toevlucht tot vakbonden, omdat ze hun loopbaan starten met een studieschuld en terecht komen op een arbeidsmarkt met flexibele contracten en lage lonen terwijl huizen duur en weinig beschikbaar zijn. Jongeren hebben echter minder moeite hebben met het opzeggen van lidmaatschappen. De verwachting is dan ook dat er bij de ledenstijging van vakbonden sprake is van een tijdelijke ontwikkeling. Voor de vakbonden is het te hopen dat de nieuwe leden niet als eerste weer vertrekken zodra de welvaart toeneemt, want een vakbondsorganisatie is maar zo sterk als het aantal leden.

Landschap
Golf